top of page

Skladištenje budućnosti

2. studenoga 2021. u 14:58

Naziv projekta / Naziv projekta: “Skladište budućnosti”
Akronim: skladište budućnosti
Naziv (cilj) projekta / Name of the project: Storage of Future – modularni, pametni ormar
Glavni korisnik / The main user: HAMAG – BICRO
Korisnik / korisnik : TAGnology  d.oo
Ukupna vrijednost projekta / Total project value: 470.489,63 EUR
Iznos sredstava Europske unije (projekt) / Financiranje Europske unije (projekt): 352.867,21 EUR
Iznos sredstava Europske unije (LB/B dio / financiranje Europske unije (B/B dio): 119.999,99 EUR
Početak projekta / project start: 1. 6. 2021
Kraj projekta / završetak projekta : 31. 5. 2022

link_icon.jpg

24. ožujka 2022., 16:00

Postupak javne nabave 2. krug
Evidencijski broj nabave: Evidencijski broj nabave je 1-2022/IT oprema

link_icon.jpg
bottom of page